HAKKIMIZDA

Hacim ise üç uzunluğun birbiri ile çarpımıyla bulunmaktadır. İvme, hızın zamana bölünmesi yolu ile elde edilir. Bu tip büyüklükler türetilmiş büyüklükleri kapsar. Temel büyüklükler hesaplanırken başka herhangi bir büyüklüğe gereksinim duyulmazken türetilmiş büyüklükler hesaplanırken başka büyüklüklere gereksinim duyulur. Bu nedenden dolayı bu iki büyüklük arasındaki temel fark budur.